موسسه تحلیل بازار فردا، گروهی متشکل از خبرنگاران و اقتصاددانان جوان است که با هدف تحلیل و بررسی رویدادها و تحولات اقتصادی ایران و جهان شکل گرفته و می کوشد با نگاهی نو به تحلیل و ارزیابی تحولات اقتصادی ایران و جهان بپردازد.

اعضای موسسه تلاش می کنند با تکیه بر آخرین یافته های علمی و ضمن پرهیز از تقسیم بندی های رایج سیاسی و اقتصادی، بنیان گذار نگاهی نو در اقتصاد ایران باشند و برای حل مسائل اقتصادی امروز و فردای جامعه ایران به دنبال ارائه راهکارهایی متناسب با زیست بوم ایران بگردند.

رصد و انتشار تازه ترین ترین اخبار رویدادهای اقتصادی، نقد و بررسی جریان ها و روندهای اقتصاد و بازار، آینده نگری و آینده پژوهی در حوزه های گوناگون اقتصادی، صنعتی و کشاورزی از جمله اقدامات و فعالیت های موسسه تحلیل بازار فردا است که در قالب رسانه های این موسسه در دسترس فعالان اقتصادی و صنعتی قرار می گیرد.